درباره ما

شرکت ساروج شیمی آمود

به مدیریت نیماخانلری تاسیس سال ۱۳۹۹ به شماره ثبت ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ که در حال حاضر در زمینه تولید چسب کاشی فعالیت دارد